GDPR 2018-06-05T12:38:07+00:00

Dataskyddsförordningen – GDPR

Information till våra kunder och resenärer om den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla den 25 maj 2018.

Grand Travel Group Sweden AB samlar in och behandlar personuppgifter när du eller ditt företag/förening har avtalat om resebyråtjänster med oss.

För att vi skall kunna fullfölja våra åtaganden gentemot er/dig som kund och ombesörja bokningar/resetjänster kan vi behöva lämna ut dina personuppgifter via email, sms, telefon eller postala utskick till våra samarbetspartners när det gäller bokningar avseende: Flyg, hotell, buss, tåg, biluthyrning, rederier, visumhantering, event, grupparrangemang, kongresser och liknande resetjänster.

För att kunna ge bra service kan vi behöva använda personuppgifter för att informera kund/resenär om viktig information som kan påverka bokning/resa när det gäller strejker, förseningar och inställd avgång etc.

Du kan närsomhelst kontakta oss om du har några frågor eller invändning om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill begära ut ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation gällande GDPR är: personuppgifter@grandtravel.se

Med vänliga hälsningar
Grand Travel Group Sweden AB

Dick Lidman
VD